Inspekce

Zpravidla jsou dva případy, kdy mohou být požadovány inspekce obráběcích strojů:ballbar-test
  • Případy, kdy je požadována servisní oprava nebo přemístění stroje. V těchto případech je inspekce strojů doporučena pro zjištění stávajícího stavu stroje. Následně mohou být vyspecifikovány potřebné náhradní díly a může být správně propočtena doba servisní opravy. Inspekce stroje může být rovněž doporučena v případech, kdy zákazník zamýšlí přijmout nějakou novou práci (obrobky), kde je požadována zvýšená přesnost obrábění. Inspekce pak poskytne informaci, zda je stroj proto toto obrábění vhodný, nebo co se pro dosažení požadované technologie a přesnosti obrábění musí udělat.
  • Někteří zákazníci, kteří zamýšlí koupit použitý obráběcí stroj a nemají specialisty zběhlé v této metodě a vybavené vhodným zařízením žádají VHS, aby pro ně provedla inspekci stroje v místě, kde byl stroj původně nainstalován – tj. před jeho odesláním do jejich dílny – v některých případech ještě před uzavřením příslušného kontraktu a platbou. Zákazník v tomto případě získá aktualizovanou informaci týkající se současného stavu tohoto stroje a následně se může rozhodnout, zda stroj koupit. Pokud se zákazník v podobných případech pro koupení stroje rozhodl, stávalo se, že VHS byla požádána (v důsledku obeznámenosti se skutečným stavem stroje) postarat se jak o demontáž stroje v jeho původním místě, tak i o následnou instalaci stoje v zákazníkově dílně.
 
Nástroje pro inspekci
niveltronicBěhem každé inspekce je nutné být vybavený špičkovými měřidly pro zjištění vysokých přesností na obráběcím stroji.
Z tohoto důvodu vlastní naše firma 2 kusy digitálního měřidla Niveltronic® švýcarské značky TESA.
Toto speciální měřidlo se používá jak pro měření přesnosti lože a pojezdu stroje po loži, tak i pro měření kolmosti stojanu.
Vlastníme oba nabízené modely – rovinný i úhlový Niveltronic, včetně žulového měřícího můstku, který eliminuje vliv teplotní dilatace během měření lože stroje.
Obě tyto měřidla jsou certifikovaná akreditovanou kalibrační laboratoří M&B Calibr č. 2301 s platným certifikátem.
Dále naše firma vlastní mnoho standardních měřidel, které jsou zapotřebí k inspekci obráběcích strojů, mimo jiné: otáčkoměr, žulový úhelník 1,5m, pravítko 2,5m (duralový speciál) aj.
FaLang translation system by Faboba